top of page

Doelen

Missie

Onze missie is om (basis)schoolkinderen uit Leek en omstreken, een ontspannen,
leerzame en fantasievolle week te bieden vol sport, spel, (re)creatie en cultuur. Zodat deze kinderen tijdens de laatste week v
an hun vakantie actief plezier kunnen maken met (nieuwe) vrienden.


Toelichting

Speelweek Leek heeft ieder jaar een ander thema. Wij werken hierbij samen met een verschillende aanbieders van activiteiten voor kinderen uit de omgeving van Leek. Denk hierbij aan de Rodenburghal, zwemkasteel Nienoord, speelpark Nienoord, IVN Nederland en scouting Nienoord. Mede door gebruik te maken van hun kennis, ervaring en menskracht kunnen wij de kinderen uit Leek en omgeving hun ouders verzekeren van gevarieerde, leuke en verantwoorde activiteiten.

Doelgroep

De doelgroep van Speelweek Leek is te verdelen in twee lijnen. De eerste lijn is de
directe doelgroep, namelijk de kinderen uit groep 3 t/m 8 woonachtig in Leek en omstreken. De Speelweek Leek is bedoeld voor alle lagen van de bevolking, zo kan er bijvoorbeeld ook gebruikt gemaakt worden van de participatieregeling van de gemeente het Westerkwartier.

 

Er kunnen ongeveer 250 kinderen deelnemen. De tweede lijn is de grote groep vrijwilligers die meehelpt om dit evenement te laten bestaan. Er helpen ieder jaar ongeveer 60 vrijwilligers mee in de leeftijd van 13 t/m 65 jaar. Daarbij moet opgemerkt worden dat het zwaartepunt ligt bij de vooral jongere vrijwilligers van rond de 20 jaar.


Resultaten

Voor de kinderen is Speelweek Leek een leerzame en bovenal gezellige week waarin ze leren samen te werken, de creativiteit te prikkelen, technisch en ruimtelijk inzicht kunnen ontwikkelen en natuurlijk worden de sociale vaardigheden de gehele week aangesproken. Het allerbelangrijkste is dat de kinderen die deelnemen aan deze week vooral “gewoon kind” kunnen zijn.

 

Doordat de kinderen voornamelijk buiten zijn, krijgen ze voldoende gelegenheid om actief in de bezig te zijn. Voor de vrijwilligers komt bovenstaand redelijk overeen. Toch is er hier een belangrijk verschil te noemen. Naast het samenwerken, creativiteit, enthousiasme en natuurlijk plezier en gezelligheid, worden de vrijwilligers gestimuleerd in hun leidinggevende kwaliteiten, probleemoplossend vermogen en nadrukkelijk ook op hun zelfstandigheid. Een naastliggend resultaat is dat door de grote groep mensen waar je als vrijwilliger mee te maken hebt, je ook sociaal gezien een enorme stap voorwaarts kunt maken.

 

Er worden situaties aangereikt waarin ze weerbaarder kunnen worden, ervaringen opdoen welke bruikbaar zijn in het dagelijks school- en of werkleven en er wordt aanspraak gedaan op de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de vrijwilliger. Er moet nagedacht worden over zaken die buiten de eigen bekende belevingswereld valt. in de huidige maatschappij komt het gebruik van de mobiele telefoon bij (basis)schoolkinderen steeds meer en vaker voor.

 

Als Stichting Speelweek Leek hebben wij hier graag aandacht voor. Zo maken wij afspraken rondom het gebruik van de mobiele telefoon met zowel de deelnemende kinderen alsmede onze vrijwilligers en de organisatie.


Werkwijze

Stichting Speelweek Leek bestaat uit 6 bestuursleden en 5 kernleden die de invulling geven aan de Speelweek. De verschillende taken die bij de organisatie van de Speelweek horen zijn onderverdeeld in bestuurszaken en organisatorische taken. Het bestuur komt één keer per kwartaal samen en de kernleden vergaderen eenmaal per maand.

 

Daarnaast worden er ook teambuildings activiteiten en laagdrempelige voorlichtingsavonden voor de vrijwilligers georganiseerd. Waarbij er aandacht wordt besteed aan verschillende thema’s, waaronder EHBO, omgaan met kinderen met moeilijk gedrag en het gebruik van alcohol en drugs.


De uitvoering van de speelweek valt altijd in de laatste week van de schoolvakantie. Van te voren is extra tijd nodig voor het opbouwen en afbreken van de benodigde faciliteiten. Tijdens de uitvoerende week staan elke ochtend de vrijwilligers klaar om de kinderen op te vangen en elke middag wanneer de kinderen vertrokken zijn, vindt er een evaluatie van de dag plaats. De laatste avond van de uitvoering, wordt al het hout dat gebruikt is op een grote brandbult gelegd en onder begeleiding van de brandweer aangestoken.


Duurzaamheid

Stichting Speelweek Leek heeft aandacht voor kleinschalige milieu bewustheid. Zo is er toegang tot een toilet met opvang tank en geven wij voorlichting over het gebruik van het schone water. Daarnaast proberen wij milieu bewustheid te stimuleren, dit mede door een samenwerking met IVN (Instituut voor Natuureducatie)

 

Het is een voorwaarde dat elk kind voor vertrek de gebruikte omgeving schoon en netjes achterlaat. Elke vrijwilliger wordt gevraagd nog extra rond te kijken voor mogelijk zwerfafval. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van oude materialen. Wanneer kinderen spullen thuis hebben die niet meer gebruikt worden, maar waarvan ze denken dat het wel bruikbaar is op de Speelweek, dan worden ze gestimuleerd dit mee te nemen. Alle meegebrachte materialen worden gecontroleerd of deze gebruikt kunnen worden tijdens de Speelweek. Wij zetten in op vermindering gebruik plastic materialen en proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van gerecycled materiaal.

 

Risico's

Er wordt dagelijks gebruik gemaakt van twee medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis. Het terrein is goed bereikbaar voor hulpverleners, mede door de extra dam die wij hebben aan laten leggen in samenwerking met de gemeente. Daarnaast zijn er goede afspraken met hen door middel van vergunningen en vaste bezoeken in de week zelf. Ook zijn er vaste afspraken met de brandweer, gericht op het afsluitende vuur en evacuatie. Er is een slecht weer programma en tevens een programma bij extreme hitte.


Toekomst

Wij zien de Speelweek als een jaarlijks terugkerend evenement. Daarnaast is de
deelnemer van nu, de vrijwilliger van later. “De Speelweek: een week van, voor en
door mensen uit Leek en naaste omgeving.”

bottom of page